Een persoonlijke beschrijving

Om de vraag te beantwoorden wie ik nu eigenlijk ben volgt

hier een korte persoonlijke beschrijving.

 

Naam: Wim ten Bosch

Geboren : 29 mei 1958 te Elst

Gehuwd met Thea (1962) tennislerares

Kinderen: Brian (1992) en Killian (1997).

 

Wat ben ik?

Organisator / Coördinator / Tweede man

Kernkwaliteiten: Communicatief, Analytisch, Overzicht, Snel van begrip, Teamspeler, Ondersteuner, Regelaar, Implementator, Op de achtergrond.

 

Zie voor een gedetailleerd overzicht “Wat heb ik gedaan”

 

In het kort komt het hier op neer:

Van 1984 tot 2003 heb ik gewerkt bij Cap Gemini Ernst & Young. Ooit in 1984 heette het nog Volmac. Via Cap Volmac en Cap Gemini werd dit uiteindelijk Cap Gemini Ernst en Young.

In die 19 jaar heb ik verschillende rollen gehad zoals

· Coach bij interne en externe opleidingen

· Programmeur

· Functioneel ontwerper voor de implementatie van de Wet Studiefinanciering

· Coördinator Vakontwikkeling

· Divisie Kwaliteitsmanager

· Manager Intranet

· Stafmanager Kennis– en Kwaliteitsmanager voor de Benelux

· Consultant/Projectleider contentmanagement

 

Ik ben in de loop van de jaren meer en meer in management-ondersteunde staffuncties gekomen. In deze functies had ik een grote eigen verantwoordelijkheid en rapporteerde daarover aan de directie. De belangrijkste taak was de implementatie van besluiten van de directie, waarbij ik vaak adviseerde over wat er besloten moest worden.

 

Als ik iets over mezelf geleerd heb in de afgelopen jaren dan zijn dat twee dingen

 

1. Ik ben op mijn best als ik kan coördineren en organiseren.

2. Ik kan wel leidinggeven maar ik hoef niet de leiding te hebben. 

 

Hierbij is de rol van tweede man mij op het lijf geschreven.

Als geen ander ben ik in staat uitgezette beleidslijnen te concretiseren en in gang te zetten.

Ik doe en deed dat niet alleen in mijn werk maar ook in de verschillende organisatie waar ik in mijn vrije tijd bij betrokken ben.

 

Voor een uitgebreide beschrijving hiervan zie “Wat doe ik verder?”

 

 

Wie ben ik?

De rol van tweede man is mij op het lijf geschreven.

Als geen ander ben ik in staat uitgezette beleidslijnen te concretiseren en in gang te zetten