Wat is dat nu eigenlijk een tweede man? En waarom is zijn rol in een familiebedrijf zo bijzonder?

 

Met deze vragen ging ik op pad. Het internet op en dan vind je wel wat over familiebedrijven, maar weinig tot niets over een tweede man. Wat kwam ik tegen:

 

· Centrum van het Familiebedrijf

· familiebedrijf.pagina.nl

· BDO Adviesgroep familiebedrijven

· Een Leerstoel op Nijenrode (Roberto Flören)

 

Dit leidde tot een aantal interessante gesprekken maar nog tot weinig concrete informatie over de rol van de tweede man. Daarover was domweg niets tot zeer weinig beschreven. Ik moest het dus zelf maar gaan doen.

Al zoekende op het internet vond ik een paar familiebedrijven waar ook een tweede man actief was. Op een enkeling na waren deze ook bereid met mij te praten. Het beeld van de tweede man werd steeds duidelijker.

 

Uiteindelijk werd alles wat ik gevonden had verwerkt in een basisartikel. In Amerika bleek er al meer beschreven te zijn en van die kennis maakte ik dankbaar gebruik.

 

Met dit basisartikel ben ik een aantal bladen gaan benaderen. Er kwam een positieve reactie van het blad “Familiebedrijf”.  Zij waren al enige tijd van plan een artikel te schrijven over het onderwerp de rechterhand. Mijn artikel kwam als geroepen.

Het basisartikel werd omgewerkt tot een vorm die geschikt was voor het blad.

 

In september 2003 is het artikel verschenen in “Familiebedrijf”

 

In het juni en juli 2004 verschijnen twee artikelen over de rechterhand in een bedrijf in de Kamerkrant van de KvK Gelderland. In deze twee artikelen wordt ingegaan op de rol van de rechterhand en hoe je een rechterhand kunt vinden. De artikelen zullen te zijner tijd ook hier te vinden zijn.

 

Als je wilt reageren op het artikel klik dan op hier

Tweede man

In een familiebedrijf gelden andere wetten dan in een gewoon bedrijf.

Sommige bedrijven gedragen zich echter als familiebedrijven