Het tweede leven

Ik ben iemand die vindt dat je organisaties waar je bij betrokken bent, moet ondersteunen. Dit deed ik op school en later ook in sportverenigingen waar ik bij betrokken was.

Ik heb dus al bardiensten gedraaid bij de tennisvereniging en jurytafel gedaan bij waterpolowedstrijden. Deze zaken werden al snel gevolgd door de rol van secretaris van de zwemclub en later door die van bestuurslid bij de tennisvereniging.

 

Laten we eens op een rijtje zetten wat ik nu aan het doen ben:

 

ETV “de Helster”

Sinds 1990 zit ik daar in het bestuur en doe ook daar allerlei coördinerende  werkzaamheden. Ik ben daar nu secretaris.

 

Ledenraad KNLTB

Van  2005 tot 2014 zit ik in de ledenraad van de KNLTB. Ik ben enige tijd contactpersoon voor de deskundigheidsgroep Automatisering en de deskunidgheidsgroep Regelgeving

 

Basisschool de Esdoorn

Wanneer je kinderen naar school gaan, raak je ook betrokken bij deze organisatie. Al snel werd ik betrokken bij de MR en werd van 1998 tot 2007 penningmeester voor de ouderbijdrage en van 2002 tot 2007 adviseur van de directie op het gebied van automatisering. Ik ben daardoor direct betrokken geweest bij de implementatie van het nieuwe informatiesysteem.

 

Sportcorrespondent

Ik ben van september 2003 tot eind 2005 part-time sportcorrespondent voor het huis-aan-huis blad “de Betuwe” geweest.  In deze rol kwam ik in aanraking met verschillende sportverenigingen. In de gespreken wordt automatisch kennis uitgewisseld. Het laat ook duidelijk mijn communicatieve kant zien.

 

Vereniging van Eigenaren

Vanaf 2003 tot 2015 ben ik ook voorzitter van de vereniging van eigenaren van het appartementencomplex waar mijn moeder woonde.

 

Basketbalvereniging Unlimited

Wanneer je kinderen aan sport gaan doen dan komen er weer nieuwe verenigingen in beeld. En overal zitten ze te springen om kader. Dus doen ik sinds het voorjaar 2004 de ledenadministratie van de basketbalvereniging.

Sinds 2011 ben ik ook voorzitter van de club

 

Al met al een lijst waar sommige mensen van zullen zeggen dat het op zicht een dagtaak is. Dit zou zo zijn als je niet zorgt dat je een groot deel van het werk delegeert en ze vooral bezighoudt met de grote lijnen. Het is soms druk maar ik heb nooit het idee dat ik tijd te kort kom.

 

Het is allemaal een kwestie van dingen goed organiseren.

Wat doe ik verder?

De meeste mensen hebben naast hun werk tegenwoordig een tweede leven.

Het mijne is goed gevuld.